Φανή Αγγελοπούλου

Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις

Η Φανή Αγγελοπούλου είναι απόφοιτη του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2018. Συμμετείχε με επιτυχία στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου του έτους 2020.

Κατά τη διάρκεια της άσκησής της, συνεργάστηκε με γραφεία μάχιμης δικηγορίας, όπου ασχολήθηκε κυρίως με υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου.

Συνεργάζεται, παράλληλα, με γνωστή ιστοσελίδα ενημέρωσης νομικού περιεχομένου, στην οποία έχει αναλάβει την έρευνα και δημοσίευση άρθρων με αντικείμενο την τρέχουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία δικαστηρίων καθώς και την επίκαιρη νομοθεσία.

Επίσης, από το έτος 2017, ούσα ακόμα φοιτήτρια, μέχρι και σήμερα, προσφέρει εθελοντική εργασία ως νομική σύμβουλος στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Job-pairs.

Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά και συμμετέχει ανελλιπώς σε σεμινάρια και ημερίδες με αντίστοιχο της ενασχόλησής της γνωστικό αντικείμενο.