Νίκος Μήλιος

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

Ο Νικόλαος Κ. Μήλιος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Swansea της Ουαλίας.

Είναι Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2009 και εξειδικεύεται στο ναυτικό, εμπορικό και εταιρικό δίκαιο.

Έχει συνεργαστεί για αρκετά χρόνια με μεγάλα δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα με κύριο αντικείμενο το αστικό, εμπορικό, ναυτικό και εταιρικό δίκαιο. Πλέον δραστηριοποιείται ανεξάρτητα στους ανωτέρω κλάδους δικαίου ενώ τα δύο τελευταία χρόνια αναλαμβάνει και χειρίζεται επιτυχώς υποθέσεις ποινικού και εργατικού δικαίου.

Παρέχει υπηρεσίες Νομικής Βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος σε ποινικές υποθέσεις, στα πλαίσια του Νόμου 3226/2004.

Είναι γνώστης του αγγλικού δικαίου (Common Law) και χειρίζεται με εξαιρετική άνεση απαιτητικές εμπορικές διαφορές που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, μιλά επίσης γερμανικά και σουηδικά, γεγονός που τον καθιστά ικανό να έχει πρόσβαση και να ερευνά με χαρακτηριστική ευκολία την ευρωπαϊκή και διεθνή νομολογία δικαστηρίων.

Είναι γνώστης και υποστηρικτής των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών (όπως διαιτησία, δικαστική και εξωδικαστική διαμεσολάβηση), ως των πλέον σύγχρονων, ταχύτερων και συμφερότερων μεθόδων επίλυσης των νομικών ζητημάτων των εντολέων, ιδίως στις εταιρικές και εμπορικές διαφορές.

Συμμετέχει ανελλιπώς σε πλήθος ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων με αντικείμενο τους ως άνω τομείς ενασχόλησης και εξειδίκευσής του.