Μαρία Θεόχαροπούλου

Μαρία Θεοχαροπούλου

Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις

H Μαρία Θ. Θεοχαροπούλου είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εμπορικού Δικαίου του ιδίου Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση στο Ναυτικό Δίκαιο.

Είναι Δικηγόρος παρά  Πρωτοδίκαις και έχει εγγραφεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2019. Έχει διατελέσει ασκούμενη Δικηγόρος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου ασχολήθηκε κυρίως με υποθέσεις αστικού και τραπεζικού δικαίου.

Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά,  γεγονός που την καθιστά ικανή να έχει πρόσβαση και να ερευνά την ευρωπαϊκή και διεθνή νομολογία δικαστηρίων. Το ενδιαφέρον δραστηριοποίησής της επικεντρώνεται στους κλάδους του αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.

Συμμετέχει ανελλιπώς σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια με ανάλογο της ενασχόλησής της γνωστικό αντικείμενο.