Ευγενία Καλατζή

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

H Ευγενία Γ. Καλατζή είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών στον κλάδο του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου.

Είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2007 μέχρι το έτος 2015 και έκτοτε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας. Εξειδικεύεται σε υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς, με πληθώρα παραστάσεων σε αστικές και ποινικές δίκες σε όλη τη χώρα.

Έχει αναλάβει με ιδιαίτερα επιτυχή έκβαση πληθώρα υποθέσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και συνεργάζεται με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της βόρειας Εύβοιας.

Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά, συμμετέχει ανελλιπώς σε σεμινάρια και ημερίδες με τα ως άνω γνωστικά αντικείμενα και διαθέτει ειδική κατάρτιση στον τομέα των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών.