Δημήτρης Μανδραπήλιας

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Δημήτριος Κ. Μανδραπήλιας είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον κλάδο του Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας.

Είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2006 και διατηρεί πολυετή εξωτερική συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και την εταιρεία εκπόνησης μελετών για το Εθνικό Κτηματολόγιο “ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.”, έχοντας μεγάλη εμπειρία στον τομέα των εμπράγματων ασφαλειών, της ακίνητης περιουσίας και του κτηματολογίου.

Έχει διατελέσει αναπληρωτής καθηγητής Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και επί μία δεκαετία παρέχει υπηρεσίες Νομικής Βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος σε ποινικές υποθέσεις, στα πλαίσια του Νόμου 3226/2004.

Εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα του αστικού και ποινικού δικαίου, παρίσταται και εκπροσωπεί τους εντολείς του ενώπιον πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων σε όλη τη χώρα, ενώ έχει χειριστεί με μεγάλη επιτυχία διαφορές που άχθηκαν ενώπιον του Αρείου Πάγου, πετυχαίνοντας την έκδοση σημαντικών δικαστικών αποφάσεων.

Γνωρίζει αγγλικά και συμμετέχει ανελλιπώς σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια με ανάλογο της ενασχόλησής του γνωστικό αντικείμενο.