Αντωνία Κιάτου

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια – Διαπραγματεύτρια

Η Αντωνία Κιάτου είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών (κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου). Η διπλωματική της εργασία με θέμα “Η επίδραση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας” έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) από το έτος 2008 και ειδικεύεται στους τομείς του αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου. Το έτος 2009 ίδρυσε το δικηγορικό γραφείο “A. Κιάτου & Συνεργάτες” με έδρα την Αθήνα.

Είναι νομική σύμβουλος στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΠ) ΑΕ και έχει διατελέσει μέλος των Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων του Κτηματολογίου (Ν. 2308/1995), διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στον τομέα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας και επίλυσης (δικαστικής και εξωδικαστικής) νομικών ζητημάτων που αφορούν τα ακίνητα.

Το έτος 2013 εκπαιδεύθηκε ως Διαμεσολαβήτρια στο Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (ΑΚΚΕΔ) “Προμηθέας” σε συνεργασία με το βρετανικό εκπαιδευτικό φορέα “FACILIT8”, βάσει προγράμματος εγκεκριμένου από το βρετανικό φορέα διαπίστευσης διαμεσολαβητών “Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)” του Λονδίνου. Το επόμενο έτος διαπιστεύθηκε ως Διαμεσολαβήτρια από την Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το έτος 2015 στελεχώνει το “Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ”, το οποίο έχει ιδρυθεί και υφίσταται στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το έτος 2019 εκπαιδεύθηκε ως Διαπραγματεύτρια και το έτος 2020 πιστοποιήθηκε ως Επαγγελματίας Διαπραγματεύτρια από τον αμερικανικό φορέα Academy of Professional Negotiators Inc.

Εν συνεχεία μετεκπαιδεύθηκε στην οικογενειακή και κτηματολογική διαμεσολάβηση και ενεγράφη στα αντίστοιχα μητρώα οικογενειακών και κτηματολογικών διαμεσολαβητών που τηρούνται στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών (Ε.Ε.Δ.), του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών (Σ.Ε.ΔΙ.) και του Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) και συμμετέχει ανελλιπώς σε επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματικό αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις, τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και τη διαχείριση συγκρούσεων.

Εξειδικεύεται στους τομείς της οικογενειακής, εμπορικής και κτηματολογικής διαμεσολάβησης καθώς και στις διαπραγματεύσεις αστικού (εμπράγματου, κληρονομικού, ενοχικού, οικογενειακού) και εμπορικού δικαίου και συμμετέχει ενεργά σε ημερίδες, παρουσιάζοντας εισηγήσεις και προσομοιώσεις διαμεσολάβησης, στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας των αρμόδιων φορέων για τη διάδοση και καθιέρωση του θεσμού της διαμεσολάβησης.

Κατά τα έτη 2012-2013 συμμετείχε στο πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (Ν. 3226/2004). Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα πρόσβασης και χρήσης της παγκόσμιας βάσης νομικών δεδομένων “Westlaw International”, γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος νομικών συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Commission, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, EECR, CoR, Μ.Ε.Α., OLAF, ΔΕΚ κλπ).

Linkedin